T0X1C V4P0R

Name T0X1C V4P0R
Category Participants
Members Members:
1. Zhi Jian Wang
2. Yan Hao Ling
3. Jie Feng Ho
Coach: Steven Halim
Affiliation National University of Singapore
Country Singapore Singapore