NoWinNoLose

Name NoWinNoLose
Category Participants
Members Members:
1. LEE ZONG YU
2. Zewu Huang
3. NGUYEN MINH THU PHAM
Coach: Shell Ying Huang
Affiliation Nanyang Technological University
Country Singapore Singapore